สภ.เคียนซา จ..สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจ จุดสกัด และคัดกรองโรคเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :

สภ.เคียนซา จ..สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจ จุดสกัด และคัดกรองโรคเพื่อควบคุมสถานการณ…

Read More