สภ.เมืองนนทบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ที่ด่านความมั่นคง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิค 19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไป :

สภ.เมืองนนทบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ที่ด่านความมั่นคง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิค 19 สร้างคว…

Read More