สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย รับมอบเงิน ร่วมสนับสนุนโครงการสูงวัยไม่ล้ม ปี 65 :

สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย รับมอบเงิน 200,000 บาท จากบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ร่วมกั…

Read More