สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ หนุนกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ ตอกย้ำ ไทยผู้ผลิตเนื้อไก่ระดับโลก ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสาร :

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ หนุนกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ ตอกย้ำ ไทยผู้ผลิตเนื้อ…

Read More