สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ ตอกย้ำเนื้อไก่ไทยปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสาร :

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ ตอกย้ำเนื้อไก่ไทยปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสาร : สมาคมวิทยาศาสตร์สั…

Read More

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ จัดประชุมออนไลน์รับ New Normal :

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ จัดประชุมออนไลน์รับ New Normal : น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นา…

Read More