สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับห้องอาหารยกยอ มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ :

สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับห้องอาหารยกยอ มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ : อาจารย…

Read More