สมาคมสันนิบาตเทศบาล ระดมสมอง ติวเข้มผู้นำท้องถิ่น มุ่งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมฯ-รับมือ “กม. ข้อมูลส่วนบุคคล” (PDPA):

สมาคมสันนิบาตเทศบาล ระดมสมอง ติวเข้มผู้นำท้องถิ่น มุ่งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมฯ-รับมือ “กม. ข้…

Read More