สมาคมหมู เผยโควิด – ASF กระทบหมูขาดแคลนทั่วโลก ชี้เป็นโอกาสดันส่งออกหมูไทย :

สมาคมหมู เผยโควิด – ASF กระทบหมูขาดแคลนทั่วโลก ชี้เป็นโอกาสดันส่งออกหมูไทย : สมาคมผู…

Read More