สมาชิกชมรมกองพันนเรศวร มอบครุภัณฑ์และสิ่งจำเป็น มูลค่า 3 แสนช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด :

สมาชิกชมรมกองพันนเรศวร มอบครุภัณฑ์และสิ่งจำเป็น มูลค่า 3 แสนช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพต…

Read More