สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ยื่นหนังสือต่อเอกอัคราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความสมานฉันท์สากลต่อต้านการเหยียดสีผิว

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ยื่นหนังสือต…

Read More