“สมเด็จธงชัย” ให้ข้อคิดฝ่าวิกฤตโควิด 19  ผ่านผู้แทนบางกอกทูเดย์-โครงการติดตามด้วยความห่วงใยในโอกาสเข้าถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของ ภัตตาหาร และอาหารแก่คนในชุมชน :

“สมเด็จธงชัย” ให้ข้อคิดฝ่าวิกฤตโควิด 19  ผ่านผู้แทนบางกอกทูเดย์-โครงการติดตามด้วยความห่วงใ…

Read More