สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวารับการถวายพระพุทธวรศรีวิชัย(หลวงพ่อเกศแหลม) จากหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) :

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวารับการถวายพระพุทธวรศรีวิชัย(หลวงพ่อเกศแหลม) จากหม…

Read More