“สละสมณะเพศ” ไม่ได้แปลว่า “สึก” ส.ส.ดร.มหานิยม อดีตพระ ป.ธ.5 ยืนยัน :

“สละสมณะเพศ” ไม่ได้แปลว่า “สึก” ส.ส.ดร.มหานิยม อดีตพระ ป.ธ.5 ยืนยัน : เมื่อเวลา 09.00 น. ว…

Read More