สวนผลไม้ลดสูญเสียส่งออกได้ราคา เกษตรกรปลื้มนวัตกรรม TEDFund :

สวนผลไม้ลดสูญเสียส่งออกได้ราคา เกษตรกรปลื้มนวัตกรรม TEDFund :   ยักษ์ใหญ่รีไซเคิลกระด…

Read More