“สว.ตม.นครศรีธรรมราช จัดทีม ตม.หญิงพร้อมรถตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID  ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ไพเราะอ่อนหวาน สร้างความประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่” :

“สว.ตม.นครศรีธรรมราช จัดทีม ตม.หญิงพร้อมรถตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือป…

Read More