สว.ออน กาจกระโทก อภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ :

สว.ออน กาจกระโทก อภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต…

Read More