สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นำรถ “โครงการ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน” กระจายตามหมู่บ้าน :

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นำรถ “โครงการ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน” กระ…

Read More