สำนักงานศาลยุติธรรม จับมือศูนย์ DXC กระทรวงยุติ ฯ เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรม มุ่งสู่ Smart Court สะดวก ทันสมัย ปลอดภัยและมั่งคง :

สำนักงานศาลยุติธรรม จับมือศูนย์ DXC กระทรวงยุติ ฯ เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรม มุ่งสู่…

Read More