สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ ชั้น B๒ มีตาน้ำผุด และน้ำซึมที่รอยแยกทั่วบริเวณลานจอดรถ อาคารรัฐสภา :

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ ชั้…

Read More