สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ครั้งที่ 33 :

สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา …

Read More