สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัย :

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประ…

Read More