สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม​ กทม.​ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม​ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ​เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน​การป้องกัน​ การแพร่ระบาด​ โควิด​ 19 :

สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม​ กทม.​ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม​ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ​เพื่อให้เป็น…

Read More