สืบทอดวิถีการเก็บเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีดั้งเดิมของรุ่นปู่ย่าตายาย :

สืบทอดวิถีการเก็บเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีดั้งเดิมของรุ่นปู่ย่าตายาย : โครงการกลุ่มข้าวไร่บ้…

Read More