สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับมอบเสื้อป้องกันเชื้อโรคสำหรับใช้ทางการแพทย์ :

สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับมอบเสื้อป้องกันเชื้อโรคสำหรับใช้ทางก…

Read More