“สุชาติ” รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU ระหว่าง สปส. – บจธ.ส่งเสริมผู้ประกันตนที่ว่างงานกลับภูมิลำเนาทำเกษตรกรรม :

“สุชาติ” รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU ระหว่าง สปส. – บจธ.ส่งเสริมผู้ประกันตนที่ว่างงานก…

Read More