สุรินทร์/รัตนบุรี /คึกคักว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.”แม่ใหญ่จิ๋ว” เปิดที่ทําการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน เขตเลือกตั้งที่3จังหวัดสุรินทร์ :

สุรินทร์/รัตนบุรี /คึกคักว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.”แม่ใหญ่จิ๋ว” เปิดที่ทําการตัวแทนพ…

Read More