สุรินทร์/รัตนบุรี/ มหาสังฆทานชาวบ้านจาก 16 หมู่บ้านร่วมบุญถวายเพลพระสงฆ์ :

สุรินทร์/รัตนบุรี/ มหาสังฆทานชาวบ้านจาก 16 หมู่บ้านร่วมบุญถวายเพลพระสงฆ์ : วันที่ 16 กันยา…

Read More