สุรินทร์/อำเภอรัตนบุรีเหล่าข้าราชการกํานันผู้ใหญ่พร้อมจิตอาสาร่วมกันเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” :

สุรินทร์/อำเภอรัตนบุรีเหล่าข้าราชการกํานันผู้ใหญ่พร้อมจิตอาสาร่วมกันเปิดโครงการปลูกต้นไม้เ…

Read More