สโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล (Run For Healah Care #2) เพื่อจัดหารรายได้เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน :

สโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ จัดประชุมเตรียมความะพร้อม​ การจัดกิจกรรม​ เดิน-วิ่งการกุศล​ (Run​ F…

Read More