ส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วย ตร.ภ.จว.ขอนแก่น :

ส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วย ตร.ภ.จว.ขอนแก่น : วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ตำรวจภูธรจังหวัด…

Read More