ส.ส. สายพระ “เล็งขอเสียงสภาโหวตสวน” หลังพบห้ามพระออกเสียงใน ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ :

ส.ส. สายพระ “เล็งขอเสียงสภาโหวตสวน” หลังพบห้ามพระออกเสียงใน ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ : 6 เมษายน…

Read More