ส.อบจ.ขอนแก่น นำผู้บริหารท้องถิ่น มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ฟอฟีเวอร์ แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เขตอ.แวงน้อย และ อ.แวงใหญ่ :

ส.อบจ.ขอนแก่น นำผู้บริหารท้องถิ่น มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ฟอฟีเวอร์ แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 1…

Read More