หนองบัวลำภู – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และหมอทหารเดินเท้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ ป้องกัน COVID-19 :

หนองบัวลำภู – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และหมอทหารเดินเ…

Read More

หนองบัวลำภู – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย สนองนโยบาย ผบ.ทบ. จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วงมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน :

หนองบัวลำภู – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย สนองนโยบาย ผบ.ทบ. จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลื…

Read More