หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจร่วมกับศูนย์บริการสาธารสุข :

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจร่วมกับศูนย์บริการสาธารสุข : เมื่อวันที่ ๑๓ …

Read More