“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย” เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ :

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย” เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้…

Read More

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพสู้วิกฤติเศรษฐกิจและภัยจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ตามหลักศาสตร์พระราชา :

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพสู้วิกฤติเศรษ…

Read More