หมู่ 7 บ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพผู้กักตัว 14 วัน จากโรคโควิด -19 :

หมู่ 7 บ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพผู้กักตัว 14 วัน จากโรคโควิด -1…

Read More