“หยุดนำเข้ากุ้ง” เลิกใช้กุ้งเอกวาดอร์สวมยี่ห้อ “เมดอินไทยแลนด์” :

“หยุดนำเข้ากุ้ง” เลิกใช้กุ้งเอกวาดอร์สวมยี่ห้อ “เมดอินไทยแลนด์” : เกษตรกรกรผู้เลี้ยงกุ้งตบ…

Read More