“หลวงตาชื่น” อริยสงฆ์เท้าเปล่านครพนม  สาธุชนรอกราบนมัสการแน่น  :

“หลวงตาชื่น” อริยสงฆ์เท้าเปล่านครพนม  สาธุชนรอกราบนมัสการแน่น  : “หลวงตาชื่น” อริยสงฆ์เท้า…

Read More