หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่นำร่องเมืองสองแคว มุ่งสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19 :

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่นำร่องเมืองสองแคว มุ่งสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หล…

Read More