หัวหน้าผู้ตรวจฯ พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดเมืองสองแคว :

หัวหน้าผู้ตรวจฯ พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดเมืองสองแคว : เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ส…

Read More