องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง :

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง : เ…

Read More