องคมนตรี ลงพื้นติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดร้อยเอ็ด :

องคมนตรี ลงพื้นติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดร้อยเอ็ด : วันพุธที่ 26 สิงหา…

Read More