องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ :

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่…

Read More