องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี :

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลาแ…

Read More

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี :

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุ…

Read More

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่…

Read More

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม การสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก :

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม การสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการบริหารจัดกา…

Read More

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี :

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี : วั…

Read More

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง :

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง : เมื่อวันศุกร์ที่ 2…

Read More

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว :

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว : วันพ…

Read More