องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง จังหวัดเชียงใหม่ :

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามตรวจเยี่ยมโ…

Read More

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน :

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำร…

Read More

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : วันพ…

Read More