องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังฝนตกหนักและลมพัดแรง :

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังฝนตกหนักและลมพัดแรง : 5 กรกฎาคม…

Read More