‘อธิคุณ’ นำ อพท. ขึ้นองค์กรประสิทธิภาพสูง ยกระดับบุคลากร-หารายได้-สร้างความมั่นคง :

‘อธิคุณ’ นำ อพท. ขึ้นองค์กรประสิทธิภาพสูง ยกระดับบุคลากร-หารายได้-สร้างความมั่นคง : ‘นาวาอ…

Read More