อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดตัว “ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล” สื่อหลายสำนักร่วมงานคับคั่ง :

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดตัว “ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล” สื่อหลายสำนักร่วมงาน…

Read More