อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจง กรณีเกิดเหตุเสียชีวิตในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจง กรณีเกิดเหตุเสียชีวิตในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.…

Read More