อธิบดี และรองอธิบดี พส.สำรวจพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาราษฎรบนพื้นที่สูง และเยี่ยมชมโรงเรียนชาวเขาเมืองสองแคว :

อธิบดี และรองอธิบดี พส.สำรวจพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาราษฎรบนพื้นที่สูง และเยี่ยมชมโรงเรียนชา…

Read More