อนุฯ กมธ. ปรับปรุงระบบราชการ ‘เล็ง’ ผลักดันสร้างรายงานจาก Big data ตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ :

อนุฯ กมธ. ปรับปรุงระบบราชการ ‘เล็ง’ ผลักดันสร้างรายงานจาก Big data ตรวจสอบความโปร่งใสภาครั…

Read More